Praktijkinformatie

Tweede Exloermond huisarts links spreekkamer

Spreekuren

De praktijk is iedere werkdag geopend van 8.00 tot 17.00 uur. Ons telefoonnummer is 0599-67 12 09. U kunt ook via de WebApp een afspraak maken.

Afspraak maken

Een afspraak maakt u via onze website huisartsen-2e-exloermond.nl

U kunt via de webapp afspraken een korte afspraak (5 min), een gewone afspraak (10 min) of een dubbele afspraak maken (20 min) bij de huisarts of verpleegkundig specialist van uw keuze. Telefonisch een afspraak maken is voorlopig ook nog mogelijk maar heeft niet de voorkeur.

De spreekuren van de huisarts zijn van 08.00-12.00 uur. Wij vragen u de reden van uw  consult te noteren bij de aanvraag via de webapp. Door bij het maken van de afspraak de reden van uw komst door te geven, kan de huisarts zich zo nodig voorbereiden.

.

Afzeggen
.
Bel de praktijkassistente tijdig als een gemaakte afspraak niet door kan gaan. Iemand anders kan dan op dat tijdstip komen.

Telefonisch spreekuur

U kunt bij de assistente aangeven over een bepaald probleem teruggebeld te willen worden. De huisarts belt u terug tussen 12.00 en 14.00 uur. In het algemeen is het moeilijk uw gezondheid telefonisch te beoordelen. Het kan daarom soms nodig zijn alsnog een afspraak voor het spreekuur te maken.

Huisbezoeken

Uw klachten kunnen het beste beoordeeld en behandeld worden op de praktijk. Daar zijn uw medische gegevens en alle benodigde materialen aanwezig. Mocht u te ziek zijn om naar de praktijk te komen, dan kunt u een huisbezoek aanvragen. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.
.
Vraag een huisbezoek bij voorkeur tussen 08.00 en 10.00 uur aan. De assistente zal u naar de reden vragen om in te kunnen schatten welke bezoeken het eerst afgelegd moeten worden.
.
Na een ziekenhuisopname komt uw huisarts niet altijd automatisch op huisbezoek.
Als u hem toch verwacht, laat dat dan even weten.
.
Huisbezoeken worden in de regel afgelegd tussen 13.30 en 15.30 uur.

e-Consult

U kunt de huisarts via de website van onze praktijk een medische vraag stellen.
.
Het e-mailspreekuur is bedoeld voor het opvragen van uitslagen, het stellen van medisch-inhoudelijke vragen waarvoor u niet onderzocht hoeft te worden. Uw vraag wordt net zo vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld als via telefoon of in de spreekkamer. Het antwoord vindt u op de webap.  Deze  is alleen voor u toegankelijk, met uw wachtwoord..
.
Het antwoord op deze vraag staat maximaal 3 werkdagen later klaar op de praktijk website. Het antwoord vind op dezelfde pagina en tabblad als waar u uw vraag gesteld heeft.
.
Let op: een e-mail heeft natuurlijk zijn beperkingen. Het kan zijn dat u naderhand wordt gevraagd alsnog naar de praktijk te komen voor nader onderzoek.

Spoedgevallen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u direct naar de praktijk komen. De praktijk is geopend op werkdagen tussen 8 en 17 uur. Graag even bellen als u eraan komt, dan kunnen de medewerkers alvast rekening houden met uw komst. Voor spoedgevallen belt u: 0599-671949 (spoedlijn praktijk)
.
Buiten praktijkuren:0900-1120112 (spoed Centrale Huisartsendienst Emmen tijdens de dienst avond/nacht/weekend/feestdag)

Tweede Exloermond balie huisarts

Praktische informatie

Wij zijn de gehele dag telefonisch bereikbaar m.u.v. de overleg/pauze momenten. Deze momenten zijn van 10.00-10.30 uur en van 12.30-13.30 uur.

Bloedafname

Er is een mogelijkheid om de gehele dag bloedafname te laten verrichten in ons centrum. Hiervoor moet wel een afspraak gemaakt worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met de assistente. Vaak is het beter om nuchter te zijn bij het bloedonderzoek. Wij raden u aan dit te overleggen met de assistente. Bij een aantal onderzoeken is ook een ochtend urine nodig.

Herhaalrecepten

Voor het bestellen van herhaal medicijnen adviseren wij u gebruik te maken van de WebApp of de receptenlijn. Deze zijn 24 uur per dag beschikbaar. Indien u op werkdagen uw herhaalmedicijnen voor 12.00h besteld, dan staan deze 2 werkdagen later tussen 15.00 en 17.00 uur voor u klaar.
.

Als nieuwe patiënt inschrijven?

Nieuwe patiënten binnen de regio zijn welkom.
.
We maken alvorens we u inschrijven altijd een kennismakingsafspraak bij één van de praktijkhouders. U zult na akkoord van de huisarts een inschrijfformulier krijgen om in te vullen. Deze kunt u volledig ingevuld inleveren bij de balie met daarbij een kopie van uw ID-kaart/paspoort en zorgverzekeringspas.
.
U dient zelf na akkoord van inschrijving uw oude praktijk in te lichten over uw overstap. Alleen met uw toestemming kunnen/mogen zij uw medische dossier verzenden. Wees ervan bewust dat zonder dossier we uw minder goed kunnen helpen en geen medicatie kunnen verstrekken.

Urine onderzoek

Wat is een urineonderzoek?
Een urineonderzoek wordt aangevraagd als uw huisarts uitsluitsel wil geven over de aanwezigheid van een blaasontsteking . Deze urine kunt u inleveren bij de doktersassistente. Opvangpotjes en plastic zakjes om dit potje in te doen zijn verkrijgbaar bij de assistente.

Voorbereiding
Verzamel bij voorkeur ochtendurine. Indien dit niet mogelijk is, dient u urine te verzamelen die minimaal 3 uur in de blaas heeft gezeten. Wanneer uw behandelend arts uw urine wil laten testen op een geslachtsziekte (SOA), is het belangrijk dat u het eerste deel van de urine inlevert. Voor alle overige onderzoeken moet u het middelste deel van uw urine inleveren; de zogenaamde middenstroomurine. Dat betekent dat u het eerste beetje urine in het toilet plast, het tweede gedeelte opvangt in het potje en het laatste deel weer in het toilet plast.

Afname
– Draai het deksel van het potje;
– Let er hierbij op de u de sticker aan de bovenkant van het deksel niet losmaakt, hier zit een scherpe naald onder;
– Raak het staafje aan de binnenkant van het deksel niet aan;
– Vul het potje tot halverwege;
– Draai daarna het deksel zorgvuldig op het potje om lekken te voorkomen;
– Houd het potje rechtop;
– Lever de urine zo snel mogelijk in. Als dit niet direct mogelijk is bewaar het potje dan hooguit enkele uren in de koelkast.

Inleveren
U kunt het urine potje inleveren aan de balie. De assistente zal u vragen een formulier in te vullen.  Dit heeft de huisarts nodig ter beoordeling.

Steek het potje en het volledig ingevulde formulier dat u van uw huisarts heeft gekregen in het zakje en plak deze weer dicht met de ingevulde naamsticker op de achterzijde.

Dokterassistentes

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten.

 

U kunt bij de assistente verder terecht voor:

 • het meten van de bloeddruk (eenmalige meting dan wel aansluiting aan een 24h-meter)
 • bloeddruk en cholesterolspreekuur (het zg. CVRM-spreekuur)
 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • urine onderzoek
 • suikercontrole
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • injecties
 • zwachtelen en tapen
 • hoortest
 • enkel- arm index meting (bepaling doorgankelijkheid slagaders benen)

Een klacht ?

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.
.
Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Hoe nu verder?

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.
.
Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl

Meer informatie? Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

 • om gezond te blijven;
 • om klachten zelf aan te pakken;
 • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
 • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
 • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
 • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

thuisarts
Tweede Exloermond behandelkamer

Rijbewijskeuring

Zowel personen ingeschreven hier in de praktijk of elders kunnen bij ons terecht voor een rijbewijskeuring. Maak hiervoor een afspraak.
Bent u elders patiënt? Meldt u dan van tevoren aan de balie, dit omdat we dan nog even tijd hebben om uw gegevens in te voeren.
.
Meenemen:
– Formulier van CBR (via Gemeente)
– Bril indien brildragend
– Ochtendurine (evt. kunt u een urinepotje gratis afhalen)
– Kosten € 50. U kunt pinnen en krijgt een kopie van de nota mee.
.
Het voorblad dient voor de afspraak ingevuld te zijn, dit kunt u zelf doen. Duur van de afspraak: +/- 15 minuten.
Let op: we doen alleen rijbewijskeuringen voor de personenauto.

Tweede Exloermond huisarts
Call Now Button
Translate »